×
Weekly Auctions of Exceptional Items
0 selections
Log In
0 selections
DoneTue, Oct 17, 2017 5:00 PM GMT

Fine Art Auction | Aukcja Dziel Sztuki

Fine art auction of well known Polish artists. All objects excluding lots nubmer: 54, 55 ,61 and 62 will have additional droit de suit chargé applied. | Aukcja dziel sztuki znamienitych polskich artystów. Do wszystkich obiektow, wyłączając numery 54, 55, 61 i 62 zostaną doliczone dodatkowe opłaty z tytułu droit de suit.