Log In
Henryk Stazewski - Relief NR. 16/1971
Ryszard Winiarski CHANCE IN GAME FOR ONEStanisław Fijalkowski (1922) - XII.58
DoneOct 17, 2017 5:00 PM UTC

Fine Art Auction | Aukcja Dziel Sztuki

Fine art auction of well known Polish artists. All objects excluding lots nubmer: 54, 55 ,61 and 62 will have additional droit de suit chargé applied. | Aukcja dziel sztuki znamienitych polskich artystów. Do wszystkich obiektow, wyłączając numery 54, 55, 61 i 62 zostaną doliczone dodatkowe opłaty z tytułu droit de suit.
 
Jan Lebenstein
Jan Dobkowski - SAMURAJ