Log In
A GONGXIAN GREEN GLAZED JAR WITH LID TANG
A GONGXIAN SANCAI-GLAZED EWER TANG DYNASTY(618-907)A GONGXIAN WHITE-GLAZED HANDLED EWER SUI
Hong Kong, Hong Kong
DoneSat, Mar 17, 2018 4:00 AM UTC

Chinese Ancient Porcelain the 3rd Auction

Chinese Ancient Porcelain CIZHOU,GONGXIAN,GUOYAO,YAOZHOU,SHANXI,GONGXIAN,XINGYAO,DINGYAO,HUOZHOU YAO,XIANGZHOU,GUANYAO,JIAN YAO,LONG QUAN YAO, JUN YAO,JIZHOU.