×
Weekly Auctions of Exceptional Items
0 selections
Log In
0 selections
lots of lots
Lot 0279
Chinese Ming to Qing stone rubbing calligraphy album of Huai Su(725-785) , Cang Zhen Tie, having collector's seal of Feng Wen Chang (Qing Dynasty book collector in Jia Xing, China) , reads San Yu Tang Jing Wan,and San Yu Tang Suo Cang Jin Shi Da Zi. Circa 17-18Th C. 6 3/8" W x 12 1/4" H. Circa 17-18th C

Buyer's Premium

  • 25%

Chinese Ming to Qing stone rubbing calligraphy album of

Estimate $500 - $800Sep 8, 2018