logo
Weekly Auctions of Exceptional Items
Log In
lots of lots
Lot 0231
STOUT DEER
Copperplate on paper, 345x430 mm (370x455 mm). Marked in print lower right: "I. El. Ridinger inv. pinx. Sculps. et. excud. Aug. Vind.".

Description CS:ROBUSTNí JELEN DVACATERáK
Mědirytina na papíru, 345x430 mm (370x455 mm). ZnaČeno v tisku vpravo dole: "I. El. Ridinger inv. pinx. Sculps. et. excud. Aug. Vind.".
Johann Elias Ridinger – malíř, kreslíř a rytec, nejslavnějŠí barokní mistr ve zpodob?ování lovné zvěře, v uměleckém ztvárnění vŠech zpuringsoburing lovu tehdejŠí doby. Jako Čtrnáctiletý nastoupil do uČení k ulmskému malíři Christophu Reschovi. Tři roky strávil ve službách hraběte Metternicha. Po návratu do Augsburgu navŠtěvoval malířskou akademii, záhy se stal známým a oblíbeným tvuringrcem. Jako vážený obČan a oslavovaný umělec se v roce 1759 stal ředitelem malířské akademie v Augsburgu. V Ridingerově díle pokraČovali jeho synové Martin Elias (1730-1780) a Johann Jakob (1736-1784).

Description DE:ROBUSTER HIRSCH
Kupferstich auf Papier, 345x430 mm (370x455 mm). Gezeichnet im Druck rechts unten: "I. El. Ridinger inv. pinx. Sculps. et. excud. Aug. Vind.".

Buyer's Premium

  • 25%

Johann Elias Ridinger (1698-1767)

Estimate CZK 2,000 - CZK 4,000May 30