logo
Weekly Auctions of Exceptional Items
Log In
lots of lots
Lot 0238
REGNI BOHEMIAE, DUCATUS SILESIAE, MARCHIONATUS MORAVIAE ET LUSATIAE. TABULA GENERALIS
Ca 1720
Map of Bohemia, Moravia and Silesia. Coloured copperplate on paper, 480x570 mm (523x595 mm).

Description CS:REGNI BOHEMIAE, DUCATUS SILESIAE, MARCHIONATUS MORAVIAE ET LUSATIAE. TABULA GENERALIS
Ca 1720
Mapa Čech, Moravy a Slezska. Kolorovaná mědirytina na papíru, 480x570 mm (523x595 mm).
Johann Baptist Homann – nejvýznamnějŠí německý kartograf, vydavatel a mědirytec 1. poloviny 18. století. Vystudoval jezuitskou Školu, ale poté přestoupil k protestantismu. Roku 1687 se stal notářem v Norimberku, ale nedlouho poté se zaČal věnovat rytectví a tvorbě map. V 90. letech 17. stol. puringsobil také ve Vídni. V roce 1702 založil v Norimberku kartografický obchod a nakladatelství, kde vydával mapy a atlasy. Jeho práce se vyznaČují vysokou kvalitou i uměleckou hodnotou. Často spolupracoval např. s norimberským mědirytcem Christophem Weigelem (1654-1725). Roku 1715 se stal Členem královské akademie věd v Berlíně a také byl jmenován císařským geografem na dvoře Karla VI. Po Homannově smrti fungoval podnik až do roku 1848 pod vedením jeho dědicuring.

Description DE:REGNI BOHEMIAE, DUCATUS SILESIAE, MARCHIONATUS MORAVIAE ET LUSATIAE. TABULA GENERALIS
Ca. 1720
Landkarte von Boumlhmen, Mähren und Schlesien. Kolorierter Kupferstich auf Papier, 480x570 mm (523x595 mm).

Buyer's Premium

  • 25%

Johann Baptist Homann (1664-1724)

Estimate CZK 6,000 - CZK 12,000May 30, 2019