logo
Weekly Auctions of Exceptional Items
Log In
lots of lots
placeholder

Olevianius, Caspar

Lot 0231
Verklaringe der Apostolische Geloofs-Belydenis, ofte der Artykelen des Geloofs. Waarin de Hooftsomme des Eeuwigen Genade-Verbondts tusschen Godt en de Gelovigen kort en klaar verhandelt wort. Als mede Twe Boeken, avn het Wezen des Genade-Verbondts tusschen Godt en de Uitverkorene, ende van de Middelen, door welke dat zelfde Wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-Predikaetsien, ende getrokken uit de Lessen. Vertaalt, met enige Aentekingen verrykt ende met een Voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's Mans leven, voorsien door Obbo Copinga. WAARBIJ: De Vaste Grond Dat is: De Articulen Van het Oud, waarachtig, Ongetwyfeld Christelyk Geloof, Allen Christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren Troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven. Eerst in 't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. (=Willem van Zuylen van Nyevelt) En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een Voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm.

Buyer's Premium

  • 23%

Olevianius, Caspar

Estimate €100 - €120Sep 28
Lot Closed
You can no longer bid on this lot.
placeholder
Zwijndrecht, NL