Sopocki Dom Aukcyjny

Sopocki Dom Aukcyjny

47 Followers
Sopocki Dom Aukcyjny powstał wiosną 1990 r. z inicjatywy osób związanych z muzealnictwem i kolekcjonerstwem, jako spółka cywilna z siedzibą w Gdyni. Tam też, przy ul. Świętojańskiej 73 otwarto pierwszy antykwariat. W 1991 r. firma przeniosła się do Sopotu, gdzie w maju otworzył swe podwoje przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43 reprezentacyjny salon antykwaryczny i galeria. Następny rok - 1992 przyniósł otwarcie kolerjnej galerii antykwarycznej - w Gdańsku przy ul. Długiej 67/68. Pięcioro wspólników Sopockiego Domu Aukcyjnego postawiło sobie za cel stworzenie firmy wzorowanej w swej koncepcji na tradycji najlepszych domów aukcyjnych. Poza Sopockim Domem Aukcyjnym nie ma bowiem w Polsce drugiej takiej firmy, która zajmowałaby się wszystkimi działami kolekcjonerstwa: sztuką, rzemiosłem artystycznym, pocztówkiami, filatelistyką, numizmatyką, falerystyką. We wszystkich salonach antykwarycznych, oprócz wyboru obrazów pędzla wybitnych malarzy, grafik, sreber, porcelany, mebli proponujemy rarytasy dla kolekcjonerów znaczków, pocztówek, monet, medali i odznaczeń. Rok 2000, kiedy to Kraków zyskał miano Miasta Kultury Europejskiej, zaowocował otwarciem tam, przy Rynku Głównym 45, tuż przy Kościele Mariackim, w historycznej kamienicy, w której mieszkał Tadeusz Kościuszko w czasie swego pobytu w Krakowie, pięknego salonu antykwarycznego, który stał się ozdobą prestiżowej linii A-B krakowskiego Rynku. --- Sopocki Auction House was established in the spring of 1990, on the initiative of those involved in museology and collecting books, as a civil company based in Gdynia. There, at ul. Midsummer 73 opened the first antique shop. In 1991 the company moved to Sopocki, where in May opened its doors at. Monte Cassino 43 secondhand elegant living room and gallery. Next year - 1992 saw the opening of the gallery kolerjnej antiquarian - at ul. Long 67/68. Five partners Sopocki Auction House has set itself the goal of creating a company modeled on his conception of the tradition of the best auction houses. In addition Sopocki Auction House is not in Poland because the second company, which would cover all departments collecting: art, arts and crafts, pocztówkiami, philately, numismatics, Faleristics. In all showrooms antiquarian, in addition to the selection of outstanding paintings by painters, graphic, silver, porcelain, furniture offer rarities for collectors of stamps, postcards, coins, medals and decorations. The year 2000, when Krakow became known as the European City of Culture, led to the opening there, the 45 Market Square, next to St. Mary's Church, in a historic building, the home of Tadeusz Kosciuszko, during his stay in Krakow, a beautiful living room antiquarian, who became the pride of a prestigious line AB Krakow's Main Market.
 

Upcoming Auctions from Sopocki Dom Aukcyjny

Sopocki Dom Aukcyjny has no upcoming auctions. auctioneer to hear about new auctions.

Bidder Reviews for Sopocki Dom Aukcyjny (1)

Not enough data

Past Auctions from Sopocki Dom Aukcyjny

Search
View:
24
Sort:
Date: Descending
View:
24
iphoneandroidPhone

Get notifications from your favorite auctioneers.

As Seen On
NBC
ABC
Today
Chicago Tribune
Architectural Digest
Shop With Confidence
Since 2002, LiveAuctioneers has made exceptional items available for safe purchase in secure online auctions.
TOP